هتل‌های پارس

ورود گروه کمیساریا عالی سازمان ملل درهتل پارس کرمان

۰۴
تير
۹۷

-  استقبال گرم مدیر کل هتل پارس کرمان از گروه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) 


-استقبال گرم مدیر کل هتل پارس کرمان از گروه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) 

در مورخ چهارم تیرماه سال جاری  هتل پارس کرمان میزبان دوشب اقامت وبرگزاری جلسه گروه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان  (UNHCR) بود.