هتل‌های پارس

همایش شرکت بادران گستران در هتل پارس کرمان

۲۱
فروردين
۹۷

-همایش شرکت بادران  گستران جهت جذب نیروی بازاریاب در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزارشد


--همایش شرکت بادران گستران جهت جذب نیروی بازاریاب در سالن آریا هتل پارس کرمان برگزارشد

در مورخ بیست ویکم فرورین ماه سال جاری شرکت بادران گستران با حضور دو مدیر عامل باشگاه  ورزشی بادران همایش خودرا جهت جذب افراد بازاریاب در سالن آریا هتل برگزار کردند.