هتل‌های پارس

همایش شرکت داروسازی دکتر عبیدی در هتل پارس کرمان

۰۶
بهمن
۹۷

-نشست و ضیافت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در هتل پارس کرمان برگزار شد


-نشست و ضیافت شرکت داروسازی دکتر عبیدی در هتل پارس کرمان برگزار شد

 مورخ 4 بهمن ماه سال جاری ، شرکت داروسازی دکتر عبیدی  برای معرفی داروی هایپر لیپیدمی و هایپر تنشن  ،با حضور پزشکان عمومی و داخلی کرمان نشستی در سالن آپادانا هتل برگزارکرد که با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به پایان رسید.