هتل‌های پارس

نصب بنر 5 اثر ثبت جهانی استان کرمان در هتل پارس کرمان

۰۵
فروردين
۹۷

- نصب بنر 5اثر جهانی ثبت شده استان کرمان در ورودی لابی هتل پارس کرمان


-نصب بنر 5اثر جهانی ثبت شده استان کرمان در ورودی لابی هتل پارس کرمان

همزمان با ورود مهمانان نوروزی و روسای سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ، بنر 5 اثر ثبت شده جهانی استان کرمان با خیر مقدم درب ورودی لابی مشرف به بلوار نصب گردید.