هتل‌های پارس

نشست نظام دامپزشکی در هتل پارس کرمان

۱۳
شهريور
۹۸

-

برگزاری نشست نظام دامپزشکی در هتل پارس کرمان


-

برگزاری نشست نظام دامپزشکی در هتل پارس کرمان

مورخ 19 مرداد ماه سال جاری ، نشست نظام دامپزشکی استان در سالن اندیشه هتل برگزارو با پذیرایی ناهار در رستوران هتل به اتمام رسید.


برچسب ها: -