هتل‌های پارس

معرفی کارکنان نمونه هتل پارس کرمان

۲۴
بهمن
۹۷

-کارکنان نمونه مهر الی دی ماه هتل پارس کرمان معرفی شدند


-کارکنان نمونه مهر الی دی ماه هتل پارس کرمان معرفی شدند

مورخ 23 بهمن ماه سال جاری ، پس از یک نشست و هم اندیشی مدیرکل و سایر مدیران و همکاران منتخب، خانمها: اسدی فرد مدیر مالی و پشتیبانی،مهدی پور مدیر منابع انسانی و ناظم زاده مدیر روابط عمومی و بازاریابی و آقایان :صادقی مدیر انفورماتیک،گشتاسبیان سرپرست تدارکات،عرب پور سرپرست رستوران،قادری پور مسئول واحد لاندری،پور حبیبی مسئول دفتر مدیریت،ناروئی سرپرست مالی و مهدی محمدی مسئول امورنقلیه ، سایر خانمهای واحدها : یوسف آبادی،تهرودی،زراعت زاده،صانعی،دولتی،ربانی ،حسینی و آقایان:امینی زاده،عبدلی نسب،مهدی خیاط زاده،رحیمی، محی آبادی،بذرکار،مقصودی،اسکندری،هزاری زاده،گریکی،رحمانیان،تصدیقی،مهدی پور،حسینعلیزاده،کیومرث عباسی،غفاری،ارجمندعسگری،عابدی زاده،زین الدینی،کشاورز،محمد محمدی،عاقلی،مهدیزاده،کدوری،فلاح،اکبری،طهماسبی و لرزاده معرفی که با حضور مدیر کل هتل و مدیران ذیربط از آنان با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای قدردانی شد.