هتل‌های پارس

ضیافت اداره کل بیمه سلامت در هتل پارس کرمان

۲۹
بهمن
۹۷

-ضیافت اداره کل بیمه سلامت  در هتل پارس کرمان برگزار شد   


-ضیافت اداره کل بیمه سلامت  در هتل پارس کرمان برگزار شد   

مورخ 27 و 28 بهمن ماه سال جاری ، اداره کل بیمه سلامت استان کرمان پذیرائی ضیافت ناهار خود را برای نمایندگان سراسر کشور در سالن آپادانا هتل برگزار نمود .