هتل‌های پارس

راه اندازی بازارچه سنتی در لابی هتل پارس کرمان

۰۵
فروردين
۹۷

-هتل پارس کرمان از ابتدای سال نو خورشیدی بازارچه سنتی در لابی هتل پارس راه اندازی کرد.


-هتل پارس کرمان از ابتدای سال نو خورشیدی بازارچه سنتی در لابی هتل پارس راه اندازی کرد.

هتل پارس کرمان از ابتدای سال نو خورشیدی بازارچه سنتی در لابی هتل پارس راه اندازی کرد.هتل پارس کرمان تنها هتل پنج ستاره در کرمان می باشد که اغلب مهمانان خارجی در این هتل اقامت دارند . بر این اساس بازارچه کوچکی در قسمتی از لابی هتل راه اندازی شده است که در آن بازارچه از سوغات محلی و صنایع دستی  کرمان رونمای شده ، مهمانان مقیم هتل چه هموطنان ایرانی و چه مهمانان خارج از کشور همگی از این بازارچه استقبال می کنند و با هنر اصیل شهر کرمان آشنا می شوند.