هتل‌های پارس

حضور معاون وزیر در هتل پارس کرمان

۰۱
تير
۹۸

-معاون وزیر کشور در هتل پارس کرمان حضور داشت


-معاون وزیر کشور در هتل پارس کرمان حضور داشت

مورخ 29 خرداد  ماه سال جاری، مهدی جمالی نژاد معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور برای افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید الله دادی در هتل پارس کرمان اقامت داشت. ایشان بهمراه استاندار کرمان، شهردار کرمان و سایر مقامات شهری و استانی در این مراسم حضور بهم رساندند.