هتل‌های پارس

حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور در هتل پارس کرمان

۱۱
تير
۹۷

-هتل پارس کرمان میزبان معاون اقتصادی رئیس جمهور است.


-هتل پارس کرمان میزبان معاون اقتصادی رئیس جمهور است.

مورخ امروز11 تیر سال جاری ،محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهور و هیئت همراه برای شرکت در چندین جلسه که مهمترین آنها شرکت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است ،به استان کرمان سفر و وارد هتل پارس کرمان شدند. وی برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نیز از دو طرح بازدید کردند و در سالن ارگ با ضیافت ناهار پذیرائی شدند.