هتل‌های پارس

حضور مدیرعامل آژانس مارکوپولو در هتل پارس کرمان

۰۴
بهمن
۹۷

-محمدرضا افشاری مدیرعامل آژانس مارکوپولو در هتل پارس کرمان اقامت داشت


-محمدرضا افشاری مدیرعامل آژانس مارکوپولو در هتل پارس کرمان اقامت داشت

مورخ 28 دیماه سال جاری، محمدرضا افشاری مدیرعامل آژانس مارکوپولو برای بازدید از هتل به کرمان آمد و با انتخاب هتل بعنوان واحد برتر گردشگری در سال 97 لوح تقدیری به مدیرکل هتل اهدا کرد.