هتل‌های پارس

حضور شرکت Nestle در هتل پارس کرمان

۲۳
تير
۹۷

-نشست شرکت Nestle در هتل پارس کرمان برگزار شد.


-نشست شرکت Nestle در هتل پارس کرمان برگزار شد.

درمورخ 20 تیرماه سال جاری ، نشست شرکت Nestle بعد از 11 روز اداری به  جلسات خود پایان داد. این نشست جهت آموزش بازاریاب های کشور و استان کرمان انجام شد.