هتل‌های پارس

حضور شرکت سانوفی در هتل پارس کرمان

۰۹
تير
۹۷

-همایش و ضیافت شرکت سانوفی در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت سانوفی در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 8 تیرماه  سال جاری ، شرکت سانوفی ضمن دعوت از داروسازان و داروخانه های سطح شهر کرمان، در خصوص برنامه علمی و کنگره داروسازان همایشی در سالن مشتاق برگزار نمودند که با پذیرائی ناهار در سالن ارگ به پایان رسید.