هتل‌های پارس

حضور شرکت ایرانسل در هتل پارس کرمان

۲۰
آذر
۹۷

-همایش و ضیافت شرکت ایرانسل در هتل پارس کرمان برگزار شد


-همایش و ضیافت شرکت ایرانسل در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 19 آذر ماه سال جاری ، شرکت ایرانسل همایش سالیانه نمایندگان فروش استان کرمان (منطقه جنوبشرق) خود را در سالن آریا برگزار کرد و با پذیرائی ناهار در سالن آپادانا به پایان رسانید .