هتل‌های پارس

حضور شرکت آلتون شنوا در هتل پارس کرمان

۲۶
آبان
۹۷

-سمینار و ضیافت شرکت آلتون شنوا در هتل پارس کرمان برگزار شد


-سمینار و ضیافت شرکت آلتون شنوا در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 24 و 25 آبان  ماه سال جاری ، شرکت آلتون شنوا برای معرفی دستگاههای جدید شنوائی سنجی و سعک ها و تازه های شنوایی و تعادل ،با حضور پزشکان و متخصصان شنوائی سنجی و با سخنرانی دکتر احدی و شعبانی و همچنین کارشناسان فناوری و فروش  در سالن آریا  برگزار و با پذیرائی میان وعده و ناهار در سالن آپادانا به اتمام  رسید.