هتل‌های پارس

حضور رئیس فدراسیون فوتبال در هتل پارس کرمان

۱۱
آذر
۹۷

-اقامت و نشست روسای هئیت های فوتبال استانها در هتل پارس کرمان انجام شد


-اقامت و نشست روسای هئیت های فوتبال استانها در هتل پارس کرمان انجام شد

مورخ 10 آذر سال جاری ،تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعضای هئیت رئیسه و روسای هئیت های فوتبال استانها در سالن مشتاق نشستی را برگزار کردند.