هتل‌های پارس

حرکت تیم ابر ماراتن از هتل پارس کرمان

۰۸
مهر
۹۷

-تیم ابر ماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران هتل را به مقصد شهداد ترک کردند


-تیم ابر ماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران هتل را به مقصد شهداد ترک کردند

مورخ امروز 8  مهرماه سال جاری ، تیم دوندگان سومین ابرماراتن بین‌المللی راه‌ابریشم ایران، هتل را به مقصد شهداد ترک کردند. در سومین ابرماراتن بین‌المللی راه ابریشم ایران حدود ۴۰ نفر از راهنمایان گردشگری، گروه های آفرود و جامعه‌ بومی به‌طور مستقیم همکاری دارند.