هتل‌های پارس

تقدیر روزنامه واقعه از هتل پارس کرمان

۰۴
تير
۹۷

-رستوران تابستانی هتل پارس به عنوان یکی از بهترین مکان های افطار درماه مبارک رمضان مشخص شد


-رستوران تابستانی هتل پارس به عنوان یکی از بهترین مکان های افطار درماه مبارک رمضان مشخص شد

درمورخ دوم تیرماه سال جاری درروزنامه واقعه  از هتل پارس کرمان به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد

حرکت قابل تقدیر هتل پارس کرمان

رستوران تابستانی هتل پارس بافضای مفرح خود وبایک برنامه ریزی منظم،توانست در نظر سنجی های به عمل آمده در ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از بهترین مکان های افطار مشخص شود. خصوصا که باکیفیت غذاهای ارائه شده در بهترین سطح تشخیص داده شدتاجایگاه بین المللی پارس بهتروبیشتر در چشم ودل مردم کرمان ماندگارشود.