هتل‌های پارس

برگزاری همایش شرکت فولاد فرا طرح در هتل پارس کرمان

۲۸
فروردين
۹۷

گردهمایی مدیران وکارشناسان شرکت های وابسته فولاد در سالن مشتاق هتل پارس کرمان


-گردهمایی مدیران وکارشناسان شرکت های وابسته فولاد در سالن مشتاق هتل پارس کرمان

در مورخ بیست وهفتم فروردین ماه سال جاری همایش شرکت فولاد فراطرح باحضور مدیران  و کارشناسان از سایر شرکت ها از جمله سیمان ممتازان ،شرکت آریاناران و دیگر شرکت های وابسته در سالن مشتاق برگزار شد و با پذیرایی شام در سالن ارگ به اتمام رسید.