هتل‌های پارس

برگزاری شورای هماهنگی و برنامه ریزی در پارس مشهد

۱۰
خرداد
۹۹

برگزاری شورای هماهنگی و برنامه ریزی در پارس مشهد


به گزارش روابط عمومی هتل پارس مشهد، روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1399 جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی با حضور نادعلی مدیر کل هتل و مدیران اجرایی برگزار شد.

درا ین جلسه در خصوص بازگشایی مجدد هتل و حفظ سلامت محیط کار و ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی علاوه بر سیستم بهداشتی معمول هتل تصمیم گیریهایی انجام شد.