هتل‌های پارس

برگزاری کارگاه ویژه قضات حقوقی در هتل پارس کرمان

۰۷
مهر
۹۷

-کارگاه های ویژه همایش عقود بانکی در هتل پارس کرمان برگزار شد


-کارگاه های ویژه همایش عقود بانکی در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 4 و5 مهر ماه سال جاری ، کارگاه ویژه قضات حقوقی (ماهیت تا عمل)در سالن آریا هتل با حضور قضات حقوقی و با بحث درخصوص مشکل قوانین بانکی که در شرایط خاص تصویب شده و نیازمند اصلاح است ، توسط قضات حقوقی در این کارگاه برگزار شد.