هتل‌های پارس

برگزاری همایش بانک سینا در هتل پارس کرمان

۱۴
تير
۹۷

-همایش و ضیافت بانک سینا در هتل پارس کرمان برگزار شد.


-همایش و ضیافت بانک سینا در هتل پارس کرمان برگزار شد.

مورخ 13و14 تیرماه سال جاری نشستی باعنوان عملکرد سه ماهه شعب منطقه جنوبشرق و مناطق تحت نظارت و تبیین سیاست های آتی بانک سینا با حضور ریاست عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک سینا ، مدیریت امور شعب و بازاریابی ،مدیریت شبکه و زیرساخت و همچنین روسای شعب منطقه جنوبشرق در سالن مشتاق هتل برگزار شد.