هتل‌های پارس

برگزاری نشست بانک سینا در هتل پارس کرمان

۲۹
تير
۹۸

-نشست و ضیافت بانک سینا در هتل پارس کرمان برگزار شد


-نشست و ضیافت بانک سینا در هتل پارس کرمان برگزار شد

مورخ 27 تیر ماه سال جاری، هشتمین دوره مجمع داخلی شعب منطقه جنوبشرق کشور که با حضور روسای شعب و کارشناسان مدیریت منطقه جنوبشرق بود با سخنرانی راستگو مدیر حراست و شمس نظری مدیر روابط عمومی  بانک سینا در سالن مشتاق هتل برگزار و باپذیرایی ناهار در رستوران آیینه به پایان رسید.