هتل‌های پارس

برپایی سفره هفت سین در هتل پارس کرمان

۰۵
فروردين
۹۷

- هتل پارس کرمان طبق سنت هر ساله سفره هفت سینی در لابی هتل برپا کرد.


-هتل پارس کرمان طبق سنت هر ساله سفره هفت سینی در لابی هتل برپا کرد.

هتل پارس کرمان طبق سنت هر ساله سفره هفت سینی در لابی برپا کرد و کلیه مهمانان هتل در زمان تحویل سال در لابی کنار سفره هفت سین حضور داشتند .