هتل‌های پارس

بازسازی سالن صبحانه هتل پارس کرمان

۰۲
ارديبهشت
۹۷

-هتل پارس کرمان سالن صبحانه را بازسازی کرد


-هتل پارس کرمان سالن صبحانه را بازسازی کرد

مورخ 30و31 فروردین سال جاری به دستور مدیر کل هتل میز بوفه سالن صبحانه تغییر و چیدمان گردید.

این طرح با تلاش واحد نجاری و سایر همکاران انجام شد.