هتل‌های پارس

بازدید مدیر عامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس از هتل پارس کرمان

۰۱
بهمن
۹۷

-هتل پارس کرمان میزبان حمزه زاده و معاونین شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس بود


-هتل پارس کرمان میزبان حمزه زاده و معاونین شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس بود

مورخ 30 دیماه سال جاری هتل پارس کرمان میزبان حمزه زاده مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس ، صبور معاونت بازاریابی و هتلداری و اختری  معاونت مالی اداری  بود. در این سفر حمزه زاده به همراه معاونین خود ، مدیر و معاونت هتل از تمامی بخش های مجموعه بازدید کردند و طی جلسه ای با حضور مدیران و سرپرستان هتل با طرح مسائل،  مشکلات و همچنین طرح پیشنهادات و نظرات به پایان رسید .