هتل‌های پارس

انتخاب کارمندان نمونه اردیبهشت هتل پارس کرمان

۲۰
خرداد
۹۷

-کارمندان نمونه اردیبهشت ماه هتل پارس کرمان مشخص شدند


-کارمندان نمونه اردیبهشت ماه هتل پارس کرمان مشخص شدند

مورخ 6 خرداد سال جاری ، آقایان شجاعی مدیر فنی مهندسی،عباسی میزبان،ابراهیم زاده نانوا ،خجسته نگهبان و خانم سعدی خانه دار بعنوان کارکنان نمونه اردیبهشت سال جاری معرفی که با حضور مدیر کل هتل و مدیران ذیربط از آنان با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای قدردانی شد.