هتل‌های پارس

اقامت تور پرسیا سفر در هتل پارس کرمان

۲۱
فروردين
۹۷

- هتل پارس کرمان میزبان دو شب اقامت تور پرسیا سفر بود


- هتل پارس کرمان میزبان دو شب اقامت تور پرسیا سفر بود

تور پرسیا سفر بعد از اقامت دو روزه در روز جاری هتل پارس کرمان را ترک کردند.