هتل‌های پارس

اقامت آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان

۲۲
ارديبهشت
۹۷

-چندین گروه از آژانس های معروف اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند


-چندین گروه از آژانس های معروف اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند

از مورخ 16 الی 18 اردیبهشت 97 آژانسهای ایران سفر،ایرمان پارس،همافران،خورشید هماسون،پاسارگاد،شهرزاد بال اصفهان،پیش قراولان بم،ایرانیان سبط گشت،سرزمین هزارویکشب و مارکوپولو در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.