هتل‌های پارس

اقامت تورهای گردشگری در هتل پارس کرمان

۲۶
ارديبهشت
۹۷

-آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان حضور داشتند


-آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان حضور داشتند

از مورخ 22  الی 24  اردیبهشت 97 هتل پارس کرمان میزبان آژانسهای ریاحی تراول،ساناز سیر ایرانیان،ایران سفر،ویزیت ایران،پاسارگاد،شهرزاد بال اصفهان و مسافرت گستر شیراز بود.