هتل‌های پارس

ورود خواننده محبوب به هتل پارس کرمان

۲۷
تير
۹۷

-اشوان و گروه هنری ایشان وارد هتل پارس کرمان شدند


-اشوان و گروه هنری ایشان وارد هتل پارس کرمان شدند

مورخ روز جاری 26 تیرماه 97 ،خواننده جوان کشورمان به همراه گروه خود جهت برگزاری کنسرت وارد هتل پارس کرمان شدند که  این گروه یک شب اقامت خود را در هتل سپری خواهند کرد.