هتل‌های پارس

حضور تورهای گردشگری در هتل پارس کرمان

۲۵
ارديبهشت
۹۷

- آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان اقامت داشتند


- آژانس های مطرح در هتل پارس کرمان اقامت داشتند

از مورخ 19  الی 21  اردیبهشت 97 هتل پارس کرمان میزبان آژانسهای پاسارگاد ،آیتو ،سرزمین هزارویکشب،ساناز سیر ایرانیان،پارس مسافر شیراز،هتل یار،مارکوپولو،سیروس صحرا،شهزادبال اصفهان،پرسیاسفر و حامی گشت بود.