هتل‌های پارس

بازسازی سرای سنتی هتل پارس کرمان

۱۵
ارديبهشت
۹۷

-سرای سنتی هتل پارس در حال بازسازی و آماده سازی جهت تابستان است


-سرای سنتی هتل پارس در حال بازسازی و آماده سازی جهت تابستان است

با توجه به نزدیک شدن ایام تابستان و فراغت خانواده ها ، سرای سنتی هتل پارس کرمان با همت همکاران در حال آماده سازی و بازسازی است.