هتل‌های پارس

اقامت آژانس های معروف در هتل پارس کرمان

۱۷
ارديبهشت
۹۷

-چند گروه از آژانس های مطرح و معروف اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند


-چند گروه از آژانس های مطرح و معروف اقامت خود را در هتل پارس کرمان گذراندند

از مورخ 13 الی 15 اردیبهشت 97 آژانسهای ارگ جدید ،منعم راد،والا پارسیان گشت،ستاره شرق،خانه سفر پارس،سیروس صحرا،آبگین گشت،ایران دوستان،مارکوپولو و سروینه پرواز در هتل پارس کرمان اقامت داشتند.